Στοιχεία

Bild

GROHE AG
58653 Hemer/Germany
Γερμανία

Νομική μορφή
Stock Corporation, seat Hemer,district court Iserlohn HRB 5726

VAT REG NO DE 814 627 775

Διοικητικό Συμβούλιο των εκτελεστικών διευθυντών:
Michael Rauterkus (CEO)
Adam Bryson
Thomas Fuhr
Michael Mager

Telephone +49 (0)211 9130 3000
Telefax +49 (0)211 9130 3031

Ο GROHE AG δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προτεινόμενα είδη υγιεινής στο BestMatch®. Οι συνδυασμοί που απεικονίζονται αντιστοιχούν με τα αποτελέσματα δοκιμών του GROHE TestCenter και ελέγχθηκαν με πίεση νερού στα 3 bar. Καθώς τα είδη υγιεινής υπόκεινται σε συγκεκριμένες ανοχές υλικού η συμπεριφορά τους ως προς το πιτσίλισμα μπορεί να επηρεαστεί.